Español   |   Catalá   |   Euskera   |   Galego   |   English
Logo  
   Noticias
Suxestións
Avisos incidencias
© 2006 Desenvolvido por
Audinfor Audinfor System, S.L.


oficinas  
Serviliano Garc?a ? unha empresa distribuidora de enerx?a el?ctrica no noroeste da provincia de Segovia, inclu?ndo as localidades de Cha?e, Chat?n, Fresneda de Cu?llar, Fonte O Olmo de ?scar, Gomezserrac?n, Narros de Cu?llar, Remondo, Samboal, Villaverde de ?scar e espazos adxacentes. A s? social e oficinas de atenci?n ao p?blico est?n situadas en Cu?llar, Segovia.
 
S? social e oficinas Recepción
A nosa actividade est? envorcada en ofrecer un servizo de calidade aos nosos clientes, evaluando non noso sector pola continuidade non fornezo de enerx?a el?ctrica, pola calidade de onda el?ctrica e pola atenci?n ao cliente.

Precisamente por distribu?r enerx?a a unha contorna rural, entendemos sempre que debiamos esmerar a atenci?n ao cliente, personaliz?ndola como forma natural de actuaci?n e buscando satisfacci?n d?s persoas ?s que servimos. Non dubide en po?erse en contacto connosco para aclarar calquera d?bida en relaci?n ? s?a fornezo de electricidade connosco.

Oficinas atenci?n ao p?blico
Banner
© SERVILIANO GARCÍA, S.A. Reservados todos os dereitos .
Inicio